Tin buồn

Xin thông báo cùng toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972

Thân phụ bạn LÊ HỮU ẨM Cựu HS lớp 12B3 trường Phan Châu Trinh niên khóa 65-72 vừa từ trần vào ngày 9/8/2018, Thượng thọ 91 tuổi.

Linh cữu quàng tại tư gia: đường Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng

An táng tại Nghĩa trang Ḥa Khương, TP Đà Nẵng, vào lúc 7h, ngày 12/8/2018.

Toàn thể cựu HS trường TH Phan Châu Trinh Đà Nẵng niên khóa 1965-1972 thành thật chia buồn cùng gia d́nh.

Ban Đại Diện PCT72