<Cập nhật 11/05/2019>

DANH SÁCH 12A1 Phan Chu Trinh Đà nẵng (1971-1972)

TT Họ Tên Email Tel Add
1 Phạm Hữu Biên bienpham@rocketmail.com

6267318671

USA
2 Đỗ Anh Dũng doanhdung09@yahoo.com.   USA
3 Lê Nho Hổ   903423589 DNG

4

Trương Công

Phi

106 Trần Nguyên Đán, TP Huế

Gv THPT môn Vật Lư

0973302949

HUE

5 Huỳnh Sĩ Khiêm   905136314 DNG
6 Đỗ Ngọc Lân dongoclan203@yahoo.com

0914015690

DNG
7 Dương Công   983423161 DNg
8 Lê Băng Ngọc     SGN
9 Trương Công Sơn      
10 Le minh Tung tungle50@yahoo.com California USA
         
DANH SÁCH 12A2 Phan Chu Trinh Đà nẵng (1971-1972)
TT Họ Tên Email Tel Add
1 Nguyễn Hung 672/30 Trần Cao Vân 0905092623 DNG
2 Phạm Nho Nho   905044174 QNA
3 Huỳnh Văn Sẽ   5103762268 QNA
4 Nguyễn Thu  Tâm   5103765067 QNA
5 Phạn Văn  Hoa vanhoa112@yahoo.com 968369299 DNG
6 Mai Ngọc Quyền  

@

DNG
7 Phan Đ́nh Tân   5103765481 QNA
8 Đặng Văn Cảnh sico@dng.vnn.vn 913407818 DNG
9 Trần Văn  Thạch   5113087409 DNG
10 Đinh Phụ   989226112 DNG
11 Lê Quang Thọ thovapec@yahoo.com 0955 67 6784 DNG
         
DANH SÁCH 12C Phan Chu Trinh Đà nẵng (1971-1972)
TT Họ Tên Email Tel Add
1 Hồ Công Anh   913406139 DNG
2 Nguyễn Đại Hùng hungha_11099@yahoo.com

0018329559718

USA
3 Bùi Văn Tiếng buitiengdng@gmail.com   DNG
4 Hoàng     USA
         
DANH SÁCH LỚP B1 ( 1965 - 1972 )
TT Họ Tên Email Tel Add
1 Hoàng Quốc Bảo     DNG
2 Nguyễn Xuân  Cân can_nguyen_usa@yahoo.com   USA
3 Hoàng Xuân Cẩm     KON
4 Vĩnh  Đệ dvinh@shaw.ca   CAN
5 Trần Tịnh  Đức   0908 20 8660 SNG
6 Hoàng   0903 50 9645 DNG
7 Thái Văn Hội thaihoi1154@yahoo.com   USA
8 Vơ Nguyên Hồng     BAR
9 Huỳnh Đức Hữu   0903 42 7595 DNG
10 Huỳnh  Lịch ngkanh161@yahoo.com 0919 30 1005 DNG
11 Bùi Đ́nh Liêm     DNG
12 Phan Tấn Lợi     USA
13 Mai Khắc Luân   0913 47 9005 HUE
14 Nguyễn Phùng Minh minh.vietoys@gmail.com   SNG
15 Nguyễn Văn Ngọ   0982 82 2645 DNG
16 Lê Duy Phương     SNG
17 Hồ Tấn Phúc phuctanho@yahoo.com   USA
18 Nguyễn Viết Khánh Nhà Máy Dệt 29/3 0905135786 DNG
19 Châu Quang   0905 11 2740 DNG
20 Hồ Xuân Quang   0906 79 6078 DNG
21 Tôn Thất Quang   0903 78 0777 DNG
21 Nguyễn Văn Sang   0985 51 8502 SGN
22 Ngũ Bảo Sơn   0908 64 0661 SNG
23 Trương Văn Ta     ?
24 Vơ Hồng Tiền   0903 58 9216 DNG
25 Nguyễn
678-516-7689  
Atlanta, Georgia
26 Nguyễn Nhật Tuyền   0905 56 5079 QNA
27 Đàm Xuân Tùng     ?
28 Hoàng Đức Tỵ   0985 84 7359 HUE
         
DANH SÁCH 12B2 Phan Chu Trinh Đà nẵng (1971-1972)
  Họ Tên Email Tel Add
1 Ngô Tấn  Bán

ntban1500@yahoo.com

913404222 Đà nẵng
2 Phạm Viết  Chấn phamvietchan@gmail.com  84.906.315.301 Sài g̣n
3 Sử Duy Đức     Cali USA
4 Hồ Thái   5.113.890.480 Đà nẵng
5 Nguyễn  Hải   613.821.586 Biên Ḥa
6 Trần Ngọc  Huân huantndn@yahoo.com  0903 50 2066 Đà nẵng
7 Dương Văn Long longduong3@sbcglobal.net    USA
8 Bùi Văn Minh Sở giáo dục Quảng Nam 0905137603  
9 Trương Văn  Nhân nhantruong54@hotmail.com  905-507-1953 TORONTO
10 Nguyễn  Nhựt nhutnn@gmail.com  972-234-0408 DALLAS
11 Trần Minh Thông afcaccount@vnn.vn  918810645 Đà lạt
12 Lư Minh Tiên Đại học sư phạm TP.HCM 0918018587  
13 Huỳnh Tiễn huynhtienus@yahoo.com 0913.432.744 Đà nẵng
14 Nguyễn Hồng nguyenhongtu@yahoo.com  0905 51 3429 Đà nẵng
15 Lê Hoàng  Việt   0935 21 0 003 Đà nẵng
16 Ngô Vinh đường Hùng Vương đối diện Vĩnh Trung Plaza    
17 Ngô Trần Vinh Cty sách thiết bị TH TP.HCM  0983128429  
18 Huỳnh Tấn Vinh Furama resort   Đà nẵng
         
DANH SACH LOP B3 ( 1965- 1972 )  
  Họ Tên Email Tel Add
1 Lê Hữu  Ẩm      
2 Hoàng Ân      
3 Phan Văn Hoàng Anh      
4 Nguyễn Văn  Bách nvb1001@yahoo.de 706 593 0371 USA
5 Nguyễn Văn  Cẩm nvcam39@yahoo.com 0905 45 7334 DNG
6 Trần Văn  Cát tranvancat@gmail.com 0914 13 6592 DNG
7 Lê Hữu  Cầu dieudotiensa@gmail.com 0913 43 8637 DNG
8 Nguyễn Ngọc Châu nguyenngocchau_hc1950@yahoo.vn 0905 22 1228 DNG
9 Phạm Nam Chính namchinhpham@gmail.com   DNG
10 Đặng  Chính tunglangdu@yahoo.com 0903 50 8027 DNG
11 Phùng Hữu  Chữ phunghuuchu@yahoo.com 0906 53 5985 DNG
12 Nguyễn Thanh Cừ      
13 Trương Văn Dân truongd@mantrak.com   USA
14 Trần Đại Danh      
15 Trần Đ́nh  Danh danhltk@yahoo.com 0903 73 0417 SGN
16 Phạm Văn Đồng Nhac sĩ Nguyễn Nam/no Email

@

SGN
17 Nguyễn Văn   0906 79 6078 DNG
18 Trần Hữu  Đức 22/1 Nguyễn Thi Minh 0905292677 DNG
19 Huỳnh Ngọc  Dũng huynhngocdung777@yahoo.com 0903 78 0777 SGN
20 Lương Quang Dũng quangdungluong@yahoo.com.vn 0913 401774 SGN
21 Nguyễn Trường  Dũng truongdungnguyen@yahoo.com 0905 10 4321 SGN
22 Phan Đại  Đường domozone@yahoo.com 22 8960 421 USA
23 Đào hữu  Gia daohuugia@yahoo.com 408 859 9107 USA
24 Trần Phú Hưng tphung@hcmuns.edu.vn 0903 98 7098 SGN
25 Trương Thiên  Hựu truong_thienhuu@yahoo.com 206 935 0963 USA
26 Trần Khoan   0905 70 2763 DNG
27 Thái Huy  Khôi      
28 Nguyễn Đỗ  Kính kinh@apshcm.vnn.vn 0903 80 3010 SGN
29 Phạm Bá  Lộc locpb@yahoo.com 091342 1578 DNG
30 Thái Văn Lộc locthuy9292@gmail.com   QNA
31 Phan  Lợi lavinhloi2003@yahoo.com 0905 29 3385 DNG
32 Lê Văn  Long longle1954@yahoo.com 403 470 5202 CAN
33 Trần Ngọc Long longtnla@yahoo.com 714-554-4219 USA
34 Trần Văn  Long tranlv@charter.net 425 269 6327 USA
35 Đặng Công  lydang@msn.com 952 201 3978 USA
36 Nguyễn Văn  nguyenlythanhfr@hotmail.com   USA
37 Huỳnh  Mao mao@polaris.com.vn 0903 70 4642 SGN
38 Hồ  Miền    

USA

39 Nguyễn Hữu Nam nguyennam132@yahoo.com 0913 79 9941 SGN
40 Lê Hồng Nhật nhatvl123@yahoo.com.vn 090.9191.179 Vĩnh long
41 Nguyễn Văn  Phiên kevinnguyen@selectiverealty.com 408 646 1234 USA
42 Hồ Đ́nh Phong nhiphuong2012@gmail.com  

DNG

43 Ngô Văn  Phú     DNA
44 Nguyễn Ngọc Phú

NK 71-72 PCT

 

AUS

45 Trần Hữu Phước      
46 Đỗ Văn Sáo      
47 Đăng  Sáu chrisjsdang@yahoo.com 925 890 6646 USA
48 Nguyễn Diên Sinh     DNG
49 Nguyễn Minh Sơn     SGN
50 Trần Viết Sơn      
51 Lê Thế  Sung     DNG
52 Nguyễn Văn Thành   0905 25 2349 DNG
53 Đặng  Thành      
54 Lê Quang  Thọ lethovapec@yahoo.com 0955 67 6784 DNG
55 Ông Ích  Thông     GER
56 Nguyễn Công  Tŕnh trinhman54@yahoo.com 0905 75 8575 DNG
57 Nguyễn Chí Trung trungnguyenud@gmail.com 0914040405 DNG
58 Nguyễn Bá Trước   0903 50 8377 DNG
59 Trần Quang Trường tecutetran@gmail.com

0905.949710

DNG

60 Nguyễn Hữu  Tùng tung.nguyen@himu.edu.vn 0903 84 1042 SGN
61 Nguyễn Lương  Tùng   38651611 SGN
62 Nguyễn Văn x Vang  

@

 
63 Tôn Thất Vu tonthatvu92@yahoo.com 336 549 3769 USA
64 Nguyễn Văn  X Thuận    

USA

65 Huỳnh Chí XCường      
         
DANH SACH LOP B4 ( 1965-1972)
 TT Họ Tên Email Tel Add
1 Nguyễn Hữu  An nguy882@aim.com   USA
2 Trần Đ́nh Ban trandinhban1953@yahoo.com 08 3894 5363 SGN
3 Trịnh Quang B́nh      
4 Phạm Xuân Chiến   0988 78 8718 DNG
5 Nguyễn Văn  Chính   0905 13 0509 DNG
6 Thiều Đ́nh Cho     DNG
7 Nguyễn Văn  nvc4648@yahoo.com 0914 56 1563 HUE
8 Phan Văn Cự     DNG
9 Phạm Đoàn   0913 16 4704 SGN
10 Hồ Văn  ho_d81@yahoo.com   USA
11 Nguyễn Đức   0903 51 8808 DNG
12 Phan Thanh Đức ducfanthanh@yahoo.com.vn 0963 90 8791 SGN
13 Đặng Văn  Dũng     DNG
14 Nguyễn Tế Đường     USA
15 Trần Văn Duyệt duyet.tranvan@gmail.com 0913 41 8028 HUE
16 Đoàn Văn Hinh vanhinh53@yahoo.com 0903 91 8621 SGN
17 Lê Công  Hinh     DNG
18 Dương Hoàng Hồ   0905 05 1992 DNG
19 Đặng Mạnh Hùng hung.dang@gmail.com   USA
20 Nguyễn Tuấn Hùng hungvq@sbcglobal.net   USA
21 Phan Việt  Hưng thaydo2001@yahoo.com 0909 28 0998 SGN
22 Nguyễn Văn  Khiêm     USA
23 Nguyễn Lai lainguyendinh@gmail.com 0983 29 0427 DNG
24 Bảo Lan baolan@libero.it 39 348 300 0170 ITA
25 Trần Cảnh   0905 14 1732 DNG
26 Đặng Bá  Lộc dangbaloc53@yahoo.com 0903 78 1957 SGN
27 Đinh Ngọc Minh 102 Trần Cao Vân 0166482923 DNG
28 Lê Đồng Minh dongminh53@gmail.com 0905 05 5788 DNG
29 Lê Phước Minh minh.ph.le@gmail.com   JPN
30 Nguyễn Đăng Nam nguyendangnam@yahoo.com   USA
31 Nguyễn Hưng Nam namnguyen54@gmail.com   USA
32 Đặng Công  Ngữ   0913 40 7332 DNG
33 Nguyễn Hữu Nhạn   0903 74 0348 SGN
34 Nguyễn Phi Ninh srhstrinh@yahoo.com 1 707 568 6531 USA
35 Hoàng Kim Phước     USA
36 Ngô Văn Phước  

@

DNG
37 Hồ Trọng  Quí     USA
38 Đặng Văn  Quốc dv_quoc@yahoo.com.vn 0903 77 5993 DNG
39 Nguyễn Văn  Quư     DNG
40 Vơ Ngọc  Sơn   0903 90 7903 SGN
41 Nguyễn Đức Tri Tâm ndttam@gmail.com   AUS
42 Phan Đ́nh Tân     QNM
43 Lê  Tánh letanh53@yahoo.com 0955 57 9997 DNG
44 Hồ Đắc  Thanh     USA
45 Nguyễn Văn  Thành ngvthanhf@yahoo.com 0908 20 0446 SGN
46 Huỳnh Văn Thọ     DNG
47 Phạm  T́nh  

@

DNG
48 Hồ Văn  Tịnh     LDG
49 Tăng Văn 

tvto@scitech.au.edu

tangvanto@gmail.com

  THA
50 Phạm Đức Trạch     AUS
51 Nguyễn Xuân Tùng tungxnguyen@hotmail.com 61 419 488 649 AUS
52 Đặng Út   0918 03 1778 SGN
53 Nguyễn Văn  Xinh xinhtrungnam@gmail.com 0976097071 SGN
54 Lê Văn Xưng     DNG
55 Phan Đ́nh Z Cưỡng   ©  
56 Đổ Duy  Z Hải   ©